De    basis    opzet    van    de workshops   zijn   abstract, maar    er    kan   ook   in 2,5    uur    naar    eigen    in zicht   een  vrij  werkstuk gemaakt    worden.    Het    doel    van    deze workshops    is    dat    men    uit    het    hoofd gaat,   niet   lang   nadenkt   maar   direkt   op het gevoel te werk gaat.
    De  digitale  kunst vindt   haar basis in de natuur.   Door   details   te   foto- graferen   in   de   natuur   bewerk   ik   deze   met diverse    grafische    programma’s    zodanig dat   het   beelden   worden   die   op   zichzelf komen   te   staan.   Vaak   zijn   deze   niet   meer herkenbaar         maar         krijgen         door uitkadering,   techniek   en   kleurschakering een eigen uitstraling en karakter.
De   Acryl   schilderijen   die tot   stand   komen   wil   ik   op een   vrije   en   losse   manier schilderen     en     werk     in een kort tijdsbestek. Dit    doe    ik    bewust    om niet te lang stil te blijven staan         bij         de         keuze         van kleurschakeringen     en/of     overbodige details,      die      uiteindelijk      niet      de uitstraling van het schilderij bepalen. Het   moet   voor   mij   een   schilderij   blijven en   beslist   geen   foto   suggereren.      Door deze   creatieve   manier   van   schilderen en   de   plaatsing   van   het   object   op   het doek,   krijgt   het   schilderij   een   eigen   en bijzondere uitstraling.
Ik schilder huisdieren en vrije objecten, organiseer abstracte schilder workshops en maak digitale kunstwerken
Intro
Intro Galerie 2 overig Fotografie& Bewerking Contact Doeken Home Op lokaties
S    c    h    i    l    d    e    r    k    u    n    s    t
Galerie1 dieren Workshop  SCHILDEREN in wijngaard  “de Santspuy”
WANDELINGEN